НОВИНИ[tag:rubheader]

  • Начало
  • /
  • Промени в разписанията за периода 22.12 - 26.12.2018
Промени в разписанията за периода 22.12 - 26.12.2018
На 22.12.2018 година няма да се изпълняват следните курсове:
11.00, 16.00 - Суворово
13.30, 16.10 - Медовец
17.30 - Изворник

На 23.12.2018 година няма да се изпълняват следните курсове:
7.30, 11.00, 11.40, 16.00,  17.10 - Суворово
11.20, 17.20 - Бяла
14.00 - Исперих
15.30 - Айтос
16.30 - Друмево
13.30, 16.10 - Медовец
​17.30 - Изворник
8.45 - Добрич

На 24.12.2018 година няма да се изпълняват следните курсове:
6.45 - Пловдив
14.00 - Исперих
15.00 - Свищов
15.30 - Айтос
7.30, 11.40, 17.10, 11.00, 16.00,13.00, 18.10 - Суворово
13.30, 16.10 - Медовец
11.20, 17.20 - Бяла
17.30 - Изворник
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00 - София
18.40 Шабла
14.00, 18.00 - Силистра
8.45 - Добрич

На 25.12.2018 година няма да се изпълняват следните курсове:
7.30, 11.40, 17.10, 11.00, 16.0013.00, 18.10 - Суворово
11.00 - Шабла
7.30, 9.30 Каварна
15.00 - Свищов
​15.30 - Айтос
16.30 - Друмево
17.00 - Бургас
13.30, 16.10 - Медовец
11.20, 17.20 - Бяла
​17.30 - Изворник
0.00, 0.30, 0.45, 5.30, 6.30, 16.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.00 - София
14.00, 18.00 - Силистра
8.15, 8.45, 9.15, 9.45 - Добрич

На 26.12.2018 година няма да се изпълняват следните курсове:
​7.30, 11.40, 17.10, 11.00, 16.0013.00, 18.10 - Суворово
9.30 Каварна
13.30, 16.10 - Медовец
11.20 - Бяла
​17.30 - Изворник
0.00 - София
​11.00 - Шабла
8.45 - Добрич