НОВИНИ[tag:rubheader]

  • Начало
  • /
  • От 01.07.23 започва да се изпълнява сезонната линия ВАРНА - АЛБЕНА
От 01.07.23 започва да се изпълнява сезонната линия ВАРНА - АЛБЕНА
От 01.07.23 започва да се изпълнява сезонната линия ВАРНА - АЛБЕНА с часове на тръгване
от Варна - 8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 и 17.00 часа.
От Албена 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 16.10, 17.10.